Deskundige onafhankelijke hypotheekadviseurs met scherpe advieskosten!

Hypotheken

De onafhankelijke hypotheekadviseurs van RENSEN Assurantiën BV vergelijken diverse geldverstrekkers tegen lage advieskosten. RENSEN wordt hoog gewaardeerd. Tot 1-1-2018 mag u de rente over de Restschuld aftrekken. Betaalt u nog een hoge rente of bent u op zoek naar een andere woning?  Maak vandaag nog een afspraak voor een degelijk hypotheekadvies. In het gratis kennismakingsgesprek wordt alles duidelijk uitgelegd. Deze site is indicatief en vrijblijvend.

Bereken uw maximale hypotheek

Toon de actuele hypotheekrente

Bereken hier hoeveel u moet verdienen voor de aankoop van uw droomhuis.

Bereken uw jaarinkomen

Bereken uw maandelijkse lasten gedurende de gehele looptijd

Bereken hier uw restschuld

Benodigde bescheiden voor uw hypotheek

Bij een hypotheekaanvraag vraagt de hypotheekinstelling vaak om een groot aantal bescheiden. Het hangt van de instelling, de aanvraag en uw omstandigheden af welke documenten van toepassing zijn. Wij hebben in deze lijst een groot aantal hypotheekbescheiden weergegeven. Om misverstanden en vertragingen bij de hypotheekaanvraag te voorkomen, treft u onderstaand een uitleg aan hoe deze bescheiden aangeleverd dienen te worden.

• Legitimatiebewijs
o Geldig paspoort of een geldige Europese identiteitskaart
 Let op de geldigheidsdatum (minimaal geldig tot na de passeerdatum, vaak 6 maanden extra)
o Bij een identiteitskaart dient u een kopie te maken van de voor en achterzijde. Bij een paspoort volstaat een kopie van de voorzijde.
o Indien u geen EU ingezetene bent, dient u een kopie van de verblijfsvergunning aan te leveren

• Salarisstrook (igv zelfstandige/uitkering, zie verder)
o Kopie van de meest recente salarisstrook
 Indien het salaris op de werkgeversverklaring afwijkt van het salaris op de salarisstrook, dient u een schriftelijke verklaring aan te leveren met de reden(en)
o Indien u ouder bent dan 55, dient u tevens een kopie van de meest recente pensioenopgaaf aan te leveren
 Indien uw pensioen uit meerdere delen bestaat, dient u alle pensioenopgaven aan te leveren

• Bankafschrift (niet bij alle instellingen noodzakelijk)
o Kopie van het meest recente bank/giroafschrift waarop de bijschrijving van het salaris vermeld staat
 geen Girotel/internetbankieren uitdraai!

• Werkgeversverklaring. Deze invulinstructie luistert heel nauw! Hierbij wordt uitgegaan van de NHG werkgeversverklaring. Een groot aantal hypotheekverstrekkers accepteert alleen deze werkgeversverklaring!
o De werkgeversverklaring dient in euro’s te worden ingevuld.
o Deze verklaring dient door slechts 1 persoon met pen in te worden ingevuld en voorts dient dit te geschieden met een en dezelfde pen.
 Correctie stift en/of vloeistof maakt dit officiële document voor banken ongeldig
o Let er op dat u alle vragen beantwoord en/of de daarvoor geschikte vakjes aankruist.
o De datum indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de salarisstroken. (zonodig toelichten)
o Let er s.v.p. op dat indien de intentie aanwezig is om het contract voor bepaalde tijd over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dat hier een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel voor geplaatst dient te worden.
o Onderdeel inkomen van de werkgeversverklaring. Hierbij gaan we uit van de werkgeversverklaring model 2016. Per genummerd inkomensonderdeel gaan wij hier op in:
 1. Het totaal van bruto basissalaris x het aantal betaalperioden dient doorgerekend volledig in overeenstemming te zijn met het op de salarisstroken vermelde. (indien er een verschil is verzoeken wij u dit separaat op uw briefpapier toe te lichten)
 2. Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag aan vakantietoeslag.
 3. Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen.
 4. Alleen de vaste onvoorwaardelijke 13e maand dient opgegeven te worden.
 5. Bij dit punt verzoeken wij u de laatste 12 maanden van de provisie separaat op uw briefpapier op te geven.
 6. Dit slechts opgeven indien het hier een vaste eindejaarsuitkering die onvoorwaardelijk is (niet zijnde tantième) betreft.
 7. Gaarne opgave te doen van het overwerk van de laatste 12 maanden, eventueel separaat op uw briefpapier.
 8. Dit gedeelte kan onder andere gebruikt worden voor nog niet genoemde maar wel uitgekeerde vaste onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. (b.v. omzetpremie, filiaalpremie, prestatietoeslag (indien in arbeidscontract / CAO opgenomen)).
o Overige aandachtspunten;
 Deelname aan PC-prive of dergelijke projecten gelieve op te geven als verstrekte onderhandse lening.
 De werkgeversverklaring dient te allen tijde volledig ondertekend te worden en gelieve dit officiële stuk te voorzien van een firmastempel. Indien deze niet voorhanden is verzoeken wij u dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.
 VEB en ZKO toeslag zijn voor de geldverstrekker geen vast inkomen maar een onkostenvergoeding. Gelieve deze niet onder het inkomen te vermelden.

• Taxatierapport
o Het rapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.
o Het rapport dient een origineel taxatierapport te zijn, geen kopie
o De taxatie dient gedaan te zijn door een onafhankelijk (liefst NVM) taxateur
o De taxateur dient een handtekening te plaatsen bij de taxatiewaarden

• Koopovereenkomst/eigendomsbewijs
o Kopie van de, door alle partijen, ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst c.q. het eigendomsbewijs.

• Kopie opstalverzekering
o Bewijs dat de woning verzekerd is tegen brand etc.
 Deze hoeft vaak pas bij passeren aangetoond te worden

• Opgave van de lopende financiële verplichting(en). Denk hierbij aan:
o Alimentatie
 Indien u ooit gescheiden bent geweest, dienen bovendien kopieën aangeleverd te worden van het echtscheidingsconvenant, de uitspraak van de rechtbank, de inschrijving in het echtscheidingsregister en een kopie inschrijving burgerlijke stand.
o Doorlopende Kredieten
o Persoonlijke leningen
o Creditcards
o Limieten op betaalrekeningen
o (aandelen) Lease overeenkomsten (dus ook Legio Lease!)

 Het is van belang alle financiële verplichtingen vooraf met ons te bespreken zodat wij kunnen inschatten hoe de hypotheekverstrekker er mee om zal gaan. Houdt aub rekening met het feit dat de hypotheekverstrekker kan eisen dat u bepaalde schulden aflost of (grote) limieten van betaalrekeningen verwijdert!

Indien u zelfstandige/ondernemer bent gelden de volgende extra bescheiden:

• Cijfers over de laatste 3 jaar
o Kopie van de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
• Uittreksel KvK
o Recente kopie van het uittreksel
• Laatste aangifte IB/VB
o Kopie van de laatste aangifte van de belastingaangifte Inkomsten Belasting en Vermogens Belasting
 Soms wordt aangifte IB/VB van de laatste 3 jaar gevraagd

Indien u een uitkering heeft gelden de volgende extra bescheiden:

o WW-uitkering
o Kopie uitkeringsbeschikking
o Kopie van het meest recente bank/giro afschrift met de bijschrijving van de uitkering
 geen Girotel/internetbankieren uitdraai!
o WAO/WIA uitkering
o Kopie uitkeringsbeschikking
o Kopie van het meest recente bank/giro afschrift met de bijschrijving van de uitkering
 geen Girotel/internetbankieren uitdraai!

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden:

o Saldo opgave huidige hypotheek
o Recente jaaropgave van de lopende hypotheek
o Levensverzekering
o Kopie van de polis.
 Deze dient alleen aangeleverd te worden indien u uw huidige verzekering wilt koppelen aan de nieuwe hypotheek of indien u uw huidige verzekeringspolis wilt doorstorten in een nieuwe polis.

Indien er een overbrugging benodigd is (als u uw huidige woning nog niet verkocht heeft), gelden de volgende extra bescheiden:

o Verkoopakte
o Indien aanwezig. Anders een waardebepaling van de huidige woning uitgevoerd door een taxateur.
o Saldo opgave huidige hypotheek
o Recente jaaropgave van de lopende hypotheek

Geldlenen voor elk doel, met of zonder onderpand ook restschuldfinanciering.

Keuze uit persoonlijke lening, doorlopend krediet of WOZ krediet. Heeft u onvoldoende eigen geld voor de aankoop van uw eigen woning of een verbouwing van uw keuken of badkamer en wel voldoende inkomen? Wilt u een restschuld financieren? Heeft u ter overbrugging geld nodig? Wilt u een nieuwe auto, motor, boot of caravan? Door de kortere looptijd en het onderhandse karakter zonder notariskosten kan zo’n lening voordeliger zijn.

Uw maximale krediet berekenen

Een lening aanvragen

24/7 De baas over uw eigen polissen

  • Schades melden met foto’s uploaden
  • Uw groene kaart bekijken
  • Wijzigingen aan ons doorgeven
  • Geselecteerde schadeherstellers in de buurt zoeken, waar u ook bent
  • Uw polissen en polisvoorwaarden raadplegen

De polismap APP downloaden in:

Daarna naar uw eigen polismap


Inloggegevens van mijn Polismap opvragen

Autoverzekering, premieberekenen, selecteren, afsluiten

Autoverzekering, premieberekenen, selecteren, afsluiten

Bereken hier uw woonverzekering

Vraag hier uw reisverzekering gemakkelijk aan

Rensen uw NVM en Funda makelaars voor Twente en Salland

Regiobank voor particulieren en bedrijven.

U kunt bij ons aan de balie geld storten en opnemen, maar ook internetbankieren met uw telefoon, iPad of desktop. De zilvervloot is terug. Overstappen is simpel, wij regelen alles voor u en de eerste € 50,- krijgt u van ons cadeau.. BEL 24/7 naar 0548 – 636440 of mail naar: [email protected]

Naar RegioBank

Alles onder één dak, voor uw gemak!

In 1974 startte Ben Rensen als jongste assurantie makelaar in Nederland de eerste verzekeringswinkel. Inmiddels is RENSEN uitgegroeid tot een landelijk werkend intermediair- en volmachtbedrijf, zelfstandig adviseur van RegioBank en een Makelaarskantoor. RENSEN adviseert particulieren en bedrijven inzake alle verzekeringen, hypotheken, pensioenen, bankzaken en makelaardij oz.

Maak kennis met ons

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Inschrijvenformulier

Onafhankelijke hypotheekadviseurs!

De onafhankelijke hypotheekadviseurs van RENSEN Assurantiën BV vergelijken diverse geldverstrekkers tegen lage advieskosten. RENSEN wordt op advieskeuze.nl hoog gewaardeerd. Tot 1-1-2018 is rente over eventuele restschuld aftrekbaar. Uw oog laten vallen op een ander huis? Rensen verkoopt uw huidige woning met hoge rente, zodat u meer huis krijgt met minder rente! Bel Rensen voor de verkoop, de aankoop en uw hypotheek.

Bereken uw maximale hypotheek

Waar vindt u ons?

Ons team