Bereken hier de premie van uw verzekering

aansprakelijkheid particulier

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Avp

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering is de belangrijkste vermogensverzekering voor een gezin of alleenstaande. Verzekerd is schade die u, of uw huisdieren, of gezinsleden toebrengen aan anderen, anders dan met een motorvoertuig bijvoorbeeld als voetganger of als fietser of een schade thuis of elders.. Onder de gezinsdekking vallen:
a. de verzekeringnemer;
b. zijn of haar echtgenoot of geregistreerde partner;
c. de personen die met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen;
en ook
d. hun minderjarige kinderen, onder wie hun pleeg- en stiefkinderen;
e. hun meerderjarige ongehuwde kinderen, onder wie hun pleeg- en stiefkinderen, als deze kinderen nog bij hen inwonen of voor een studie uitwonend zijn;
f. hun grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
g. hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; h. hun huispersoneel. Ook de au pair en de oppas vallen hieronder. Dit geldt alleen als de aansprakelijkheid te maken heeft met het werk dat hij of zij voor de verzekerde doet.

Heeft u een vraag over de aansprakelijkheidsverzekering Avp ?          Stel uw vraag