Schure van Wim

Ter ere van mijn broer Wim, die hier tot zijn overlijden zijn boerderij runde, hebben wij het gebouw naar hem vernoemd:
"Schure van Wim". Klik hier voor meer informatie over de Schure van Wim.

Foto's:


oude situatie


nieuwse situatie tijdens verbouw

ligging

HOME